Köpvillkor

Välkommen till Stora Djupsås! Dessa köpvillkor reglerar ditt boende hos oss. Genom att boka boende hos oss godkänner du villkoren nedan. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant innan du genomför din bokning.

Köpvillkor

Villkor vid betalning och bokning av bed & breakfast, ställplats, glamping, tältplats, matpaket samt evenemang/event/konferens på Stora Djupsås. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som antingen leverantören, ”Stora Djupsås”, ”vi” eller ”Raggårdens Kyckling AB”. Kunder/gäster på Stora Djupsås är skyldiga att följa Stora Djupsås ordningsregler som återfinns i sin helhet på www.storadjupsas.se Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Stora Djupsås personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning

För att boka/betala plats krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish). Är betalsättet faktura så behövs en korrekt faktureringsadress.

Mervärdesskatt

Alla priser är i SEK och inklusive mervärdesskatt (moms).

  • 12% för uthyrning av boende samt matpaket
  • 25% för evenemang/event/konferens och mat som ingår däri.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och/eller som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Stora Djupsås kontaktas inom 3 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 5 dygn innan möjlig incheckning. I mesta möjliga mån så skall ändringar tillgodoses men detta får diskuteras från fall till fall.

Betalning av bokning

Betalning sker baserat på betalningsinformationen som ges inför/vid bokning.

Avbokning av bokat boende/bokad plats

Avbokning kan endast ske personligen (via mail eller telefon) om ni ni inte själva bokat via vår bokningssida online. Då gäller följande; avbokning kan endast ske via länken ni får i bekräftelsemailet när ni bokade. 

Glamping- och trädtält: avbokning mindre än 5 dygn före bokningen startar återbetalas ej. Vid avbokning mer än 5 dygn innan bokningen startar, återbetalas hela ert inbetalda belopp minus en avbokningsavgift på 10% på beloppet. Utbetalning sker inom 4-7 bankdagar. Vid förhinder att genomföra er vistelse så är ni välkomna att kontakta oss så tittar vi gemensamt på en lösning.

Ställ- och tältplats: avbokning mindre än 1 dygn före bokningen startar återbetalas ej. Vid avbokning mer än 1 dygn innan bokningen startar, återbetalas hela ert inbetalda belopp minus en avbokningsavgift på 10% på beloppet. Utbetalning sker inom 4-7 bankdagar. Vid förhinder att genomföra er vistelse så är ni välkomna att kontakta oss så tittar vi gemensamt på en lösning.

Vid mycket dåliga väderförhållanden förbehåller vi oss rätten att för er egna säkerhets skull att avboka er bokning med kort varsel. Vi ombesörjer givetvis ombokning när detta är möjligt.

Evenemang/event/konferens/paket: regler kring avbokning fastställs bokning för bokning och gränsen för dessa anges i bokningsbekräftelse som baseras på överenskommelse mellan Kund och Stora Djupsås.

Laddning av elektroniska fordon

Laddning av elektroniska fordon är förbjudet och ingår inte i dygnshyran. Vid otillåten laddning utgår en avgift om 750kr per laddningstillfälle.

Ansvar

Stora Djupsås ansvarar ej för kvarglömda saker eller skada som vållas av utomstående. Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Användandet av personuppgifter: genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy. Observera att distansavtalslagen inte gäller för bokningar som påbörjats eller ska börjas inom 72h från bokningstillfället. Övriga skyldigheter och ordningsregler, se Allmänna Villkor på boka.storadjupsas.se

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Stora Djupsås. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Villkoren i detta dokument ej uppfylls.
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området.
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Stora Djupsås upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Stora Djupsås är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.Allmänna villkor för evenemang/event/konferens, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

Förskott

Ett förskott på 50 procent av bekräftat belopp ska betalas när bokningen görs mindre än tre månader innan arrangemanget. Om bokning görs mer än tre månader innan arrangemanget ska ett förskott på 25 procent betalas vid bokning och ett på 25 procent när det återstår tre månader till arrangemanget. Förskotten förfaller till betalning inom 10 dagar från fakturornas datum. Fakturor på förskottsbeloppet sänds omgående efter bekräftad bokning samt tre månader innan arrangemanget när bokning skett mer än tre månader innan arrangemanget. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex specialkost, husdjur m.m. ska det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, ska beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag ska beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen ska anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna ska betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Betalning ska ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska beställaren utge full likvid inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift.

Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.

b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

Stora Djupsås (Raggårdens Kyckling AB) Org.nummer: 556795-1594

Om du har några frågor eller funderingar angående våra köpvillkor, tveka inte att kontakta oss.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Stora Djupsås och ge dig en minnesvärd upplevelse!

Har du frågor eller funderingar?
Hör av dig!